CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CĂN HỘ DU LỊCH GRAND WORLD PHÚ QUỐC

Dự án: GRAND WORLD PHÚ QUỐC (KHU CĂN HỘ DU LỊCH 3 SAO) TÒA T4.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 06/04/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế

Đối tượng áp dụng: Khách mua đăng ký nguyện vọng mua Căn hộ du lịch 3 sao tại dự án Grand World Phú Quốc. Chương trình không áp dụng cho cá nhân nước ngoài.

  1. CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT TIỀN THUÊ

Ưu đãi

Chi tiết
Cam kết thu nhập từ Chương trình cho thuê (CTCT) – Nhận trước Thu nhập cam kết 1 lần, đã được chiết khấu vào giá tại thời điểm ký HĐMB.

Chia sẻ lợi nhuận cho thuê: Khách mua được nhận 85% lợi nhuận từ CTCT theo thực tế kinh doanh hàng năm. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ CTCT do khách mua chịu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần trong vòng 30 ngày sau ngày kết thúc định kỳ 6 tháng.

  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC
TIẾN ĐỘ/THỦ TỤC THỜI HẠN
Lần 1: Ngay khi ký Hợp Đồng Vay Vốn ”HĐVV” 100.000.000 đồng/căn
Lần 2: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐVV. 10% giá trị căn hộ trước VAT ( đã bao gồm đặt cọc lần 1)
Lần 3: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐVV 10% giá trị căn hộ trước VAT.
Lần 4: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐVV 10% giá trị căn hộ trước VAT.
Thanh toán lần 1: Ngay khi ký HĐMB

(dự kiến Tháng 08/2019)

Thời gian thanh toán là: 30 ngày kể từ ngày ký TTĐC.

30% Giá Bán Căn hộ du lịch gồm VAT (đã gồm tiền cọc nếu có)

5% Giá bán Căn hộ du lịch (chưa VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

CĐT trả lãi 12%/ năm cho 5% Giá Bán Căn hộ du lịch (chưa VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày Khách mua nộp đủ tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu Căn hộ du lịch theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm Khách mua xác định tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi.

Lần 2: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT)
Lần 3: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT)
Lần 4: Trong vòng 225 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT)
Lần 5: Trong vòng 300 ngày kể từ ngày ký HĐMB 10% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT)
Lần 6: Theo thông báo bàn giao Căn hộ du lịch của CĐT. Dự kiến tháng 08.2020 25% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT) và VAT của 5% giá trị Căn hộ du lịch).
Lần 7: Theo thông báo của Bên Bán khi Căn hộ du lịch được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ du lịch. 5% Giá bán Căn hộ du lịch (không VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB

Khách mua có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có trước ít nhất 7 ngày so với ngày đến hạn của từng đợt thanh toán (không áp dụng cho Khách mua VVNH được HTLS) sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 8%/năm trên số tiền và thời gian thanh toán trước hạn trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán. Khách Mua là cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

Lưu ý: Trong trường hợp CĐT thông báo ký HĐMB trước hoặc cùng thời điểm thanh toán lần 2/lần 3/lần 4 nêu trên, các bên sẽ ưu tiên ký và thanh toán theo tiến độ của HĐMB trên CSBH tương ứng.

  1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH (Ngân hàng cho vay Techcombank – TCB)

3.1. KH vay vốn Ngân hàng lên tới 60% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT) khi ký HĐMB nhận

hỗ trợ lãi suất từ Chủ đầu tư

CHÍNH SÁCH
Thời gian vay Tối thiểu 5 năm, tối đa 15 năm
Tỉ lệ vay 60% giá trị HĐMB gồm VAT
Tỷ lệ vay được hỗ trợ lãi suất 60% giá trị HĐMB gồm VAT
Thời gian hỗ trợ lãi suất

Hỗ trợ lãi suất 12 tháng kể từ lần giải ngân đầu tiên nhưng không quá 30/08/2020.

Trong thời gian hỗ trợ lãi suất CĐT hỗ trợ lãi suất cho khoản vay trong vòng 12 tháng kể từ lần giải ngân đầu tiên nhưng không vượt quá 30/08/2020 tùy thời điểm nào đến trước.

Khoản vay được ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Khách Mua chi trả: 0%

Sau thời gian hỗ trợ lãi suất Khoản vay được ân hạn nợ gốc thêm 36 tháng sau thời gian CĐT hỗ trợ lãi suất nhưng không quá ngày 30/08/2023 (“Ân Hạn Bổ Sung”).
Phí trả nợ trước hạn trong thời

gian hỗ trợ lãi suất

Khách mua chi trả: 0%.

Ngoài thời gian hỗ trợ lãi suất, khách mua chi trả theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm.

Lưu ý:

Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian nêu trên đối với các khách mua đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định.

Khoản cam kết tiền thuê CĐT trả cho Khách mua vào tài khoản của Khách mua mở tại Ngân Hàng và Ngân hàng sẽ phong tỏa khoản tiền này.

3.2: Tiến đ gii ngân

Tiến độ Khách mua giải ngân Ngân hàng giải ngân
Lần 1: Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB): 30% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT) (đã bao gồm tiền cọc nếu có)

5% Giá Bán Căn hộ du lịch (chưa VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

CĐT trả lãi 12%/ năm cho 5% giá bán Căn hộ du lịch (chưa gồm VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày Khách Mua nộp đủ tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu Căn hộ du lịch theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm Khách mua xác định tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thời điểm nào đến trước. Khách mua cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi.

Lần 2: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB 60% giá bán Căn hộ du lịch

(gồm VAT)

Lần 3: Theo thông báo bàn giao Căn hộ du lịch của CĐT. Dự kiến tháng 08/2020. 5% Giá Bán Căn hộ du lịch (gồm VAT) và VAT của 5% Giá Bán Căn hộ du lịch.
Lần 4: Theo thông báo của Bên Bán khi Căn hộ du lịch được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ du lịch. 5% Giá Bán Căn hộ du lịch (không VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB

Lưu ý: Trường hợp khách đã VVNH và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm.